Yalova İhh | İnsanHakları Derneği Yalova İhh | İnsanHakları Derneği Yalova İhh | İnsanHakları Derneği Yalova İhh | İnsanHakları Derneği Yalova İhh | İnsanHakları Derneği

Tüm Hatlardan 3072'ye SURİYE yazıp göndererek 5Tl bağışta bulunabilirsiniz.

İyilik, her zaman, her yerde ...

Faaliyetlerimiz

  • # Yalova'da Acil yardım arama kurtarma ekibi oluşturulmuştur. Ekibimiz eğitim çalışmalarına başlamıştır. Yalova İHH Gönüllülerimiz savaş, işgal, çatışma, doğal afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği vb. kriz hallerinde yapılan acil yardım çalışmalarında görev alacaklardır. Afete hazırlık aşamasında, krizlerde arama-kurtarma faaliyetlerinde, kriz bölgelerinde saha çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerdeki kriz yönetimi faaliyetlerinde, kriz sonrası dönemde iyileştirme, izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinde çalışmalar yapacaktır.
  • Yetim çalışmaları

    "Yetim çalışmaları yetim çalışmaları

  • Eğitimlerimiz eğitimlerimiz......
  • İl içi yyardımlar il içi yardımlar......

ihh gönüllüsü kimdir?

Gönüllü; sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını iHH'nın olağan veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir. İHH, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, İHH'yı misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir. Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi, bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır.

Faaliyet Süreci

Gönüllü adayı, iHH Tanışma Formu'nu doldurarak gönüllülük talebini yazılı olarak bildirir. Tanışma Formu ile başvurusu alınan gönüllü, detaylı görüşme için vakfa davet edilerek kendisi ile mülakat yapılır. Gönüllü Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilen formlar, gönüllünün katkı sağlayabileceği alanlar göz önünde bulundurularak iHH Gönüllü Listesi'ne kaydedilir.

Bu aşamadan itibaren iHH Gönüllüsü SMS ve bülten yoluyla vakıf çalışmalarından düzenli olarak haberdar edilir. Vakıf tarafından ihtiyaca binaen ve gönüllünün katkı sağlayabileceği alan ve zaman göz önünde bulundurularak faaliyetlere katılımı için davet edilir veya gönüllü, tanımladığı ve teklif ettiği çalışmayı vakfın kabulü ile gerçekleştirir. Gönüllünün yapmış olduğu aktiviteler bir form ile birlikte dosyasında tutulur.

Genel Merkeze Online bağış yapabilirsiniz

Derneğimize kısa mesaj yoluyla, ayni ,nakdi ya da online yardımda bulunabilirsiniz

Yetim Gülerse...

Hakkımızda

Yeryüzünde adaletin hâkim olması, iyiliğin her yere yayılması ve kötülüğün önlenmesi içinkardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.Savaş ve doğal afetlerin sonuçlarının giderilerek tekrar normal yaşama dönüp bireylerin ve toplumların kendi ayakları üzerinde duracakları ortama kavuşturmak.Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliği sağlayarak ortak bilinç oluşturmak.Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kendi kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.

İletişim Bilgileri

Yalova İhh | İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Adres:
Bahçelievler Mah. Fatih cd. Zambak Sokak No: 3/A Merkez/Yalova
Telefon:
0226 812 84 84
Email:
yalovaihh@gmail.com